Rostskyddsmålning

Rostskyddsmålning

SVB blästrar och rostskyddsbehandlar allt ifrån mindre brolager till stora cisterner ute på fält. Att arbeta förebyggande med rostskyddsbehandlig sparar industrin stora kostnader i underhålls-  och reperationskostnader. SVB åtar sig löpande rostskyddsprogram och är med i projektering samt planering av underhållsmålningen.

Håll korrosionen under kontroll

 

För att höja kvaliteten på rostskyddsmålning har Målarmästarnas Riksförening tillsammans med Korrosionsinstitutet bildat Auktorisationsnämnden för rostskyddsmålning som följer fastställda krav enligt Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07. Vi uppfyller och följer dessa krav. 

Relaterade tjänster

Blästring

Högtrycksteknik

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Jörgen Persson
Telefon: 0708-99 15 48  
E-post: jorgen@svb-tyringe.se