Rengöring av förbränningspannor

Vid rengöning av förbränningspannor renas spolvattnet ifrån susp samt tungmetaller. 

Vi åtar oss helhetskonceptet gällande sanering av förbränningspannor med allt ifrån sandblästring till högtrycksrengörning samt vattenbilning med tillhörnade vattenrening. 

För att få upp ts halten i slammet som blir används en mobil slamavvattnare. Detta för att hålla kostnaderna för slamhanteringen nere. 

Kontakta gärna oss för att disskutera ett unikt helhetskoncept gällande er industri 

 

 

Skrivit av Administratör 23 Sep - 2016 kl. 09:56