Om oss

Om oss
SVB - Sand & Vattenbläst AB finns i Tyringe i centrala Skåne. Företaget etablerades 1991 och har ca 40 anställda. Våra kunder finns representerade i hela Skandinavien och Baltikum och vår målsättning är att tillgodose deras behov med hög service- och kvalitetsnivå, med så lite miljöpåverkan som möjligt.

SVB är ett familjeägt företag vilket startade som ett blästrings- och måleriföretag, men har under årens lopp utvecklats till att bli en ledande miljöservicepartner för industri- och byggbranschen. Vi arbetar med en modern maskinpark och samtliga våra anställda är utbildade och certifierade inom sina respektive arbetsområden. 

Hög service- och kvalitetsnivå, med så liten miljöpåverkan som möjligt

 

Affärsidé & vision
Sand & Vattenbläst AB levererar ett omfattande utbud av industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande arbeten med material från ledande leverantörer. Vi erbjuder våra kunder kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar. Vår vision är att marknaden ska uppleva Sand & Vattenbläst AB som den bästa partnern.

Kvalitetspolicy
Sand & Vattenbläst AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov och förväntningar samt följa övriga bindande krav. Våra helhetsåtaganden inom industri-och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:

 ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöper, utvärderas och förbättras
sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet och följa upp dessa
ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
ha en flexibel organisation med förmåga att lösa problem även vid komplexa uppdrag
ständigt arbeta för att förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredställelse

 betrakta kunden som en samarbetspartner

Miljöpolicy
Sand & Vattenbläst AB skall alltid eftersträva att våra åtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder minska sin miljöpåverkan genom att:

förbättra vår avfalls- och kemikaliehantering samt hushålla med energi
uppfylla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och övriga bindande krav
utifrån våra förutsättningar skydda miljön genom att bland annat förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå i våra åtagande
utarbeta konkreta mål för miljöarbetet och följa upp dessa
ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan

Arbetsmiljöpolicy
Sand & Vattenbläst AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:

uppfylla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och övriga bindande krav 

kartlägga faror och förebygga skada och ohälsa inom våra arbeten med industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder samt tillhörande transporter

 förebygga och motverka kränkande särbehandling 

skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i samverkan med de anställda

ha ett aktivt rehabiliteringsarbete

utarbeta konkreta mål för arbetsmiljöarbetet och följa upp dessa
ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas, förbättras och ger bättre arbetsmiljöprestanda 

 ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt

Ladda ner vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy här!

 

Vid enentuella förfrågningar angående vårt sätt att arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vänligen kontakta Jörgen Persson jorgen@svb-tyringe.se 

     SVB är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001