Industri- & Miljösanering

Industrisanering
Sanering i industriell miljö görs för att hålla en god arbetsmiljö för drift och underhållspersonal samt för att förebygga onödiga driftstopp. SVB arbetar med en modern maskinpark och med erfaren personal när det gäller industrisanering.

Exempel på industrisanering är rengörning av förbränningspannor som görs med hjälp av högtryckspumpar och spolrobotar, vattnet renas för att sedan köras tillbaka in i pumparna igen. På så sett minskar vi användningen av vatten till projekten vi arbetar med.   

Förebygg onödiga driftstopp

 

Sanering utav industriell miljö är ofta komplex och innehåller många utmaningar. Arbeten inom EX-områden samt av rengörning av tankar innehållande kemikalier är något SVB innehar stor erfarenhet av.

Med metoder som kolsyreisblästring och ångrengörning samt dammsanering med sugbil sanerar vi där det annars är svårt att få rent.

Cisternservice
Cisternservice är ett SWEDAC-ackrediterat företag (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Det innebär att vi har tillstånd att utföra lagstadgade installations- och kontrollbesiktningar av alla typer av cisterner. I tjänsten ingår nödvändiga kontroller samt upprättande av besiktningsprotokoll och tidplan för nästkommande kontroll. Vid eventuella felaktigheter bistår vi med rådgivning och om önskvärt kan vi utföra de reparationsåtgärder som krävs. Vid behov kan vi även tillverka ny cistern samt forsla bort förverkad cistern och förse er med skrotningsintyg. Läs mer på www.cisternservice.se

Asbestsanering 
Vi utför all tänkbar asbestsanering i enlighet med gällande lagstiftning med vår utbildade personal.

Vi har generellt tillstånd att sanera asbest enligt föreskriften AFS 2006:1. Vi utför rivning och avlägsnande av tak, balkonger, rör, mattlim m.m. innehållande asbest på ett säkert sätt. Vi utför även provtagningar för att säkerställa om ett visst material innehåller asbest.

Asbest är vanligt i fastigheter byggda före 1975 och finns bland annat i VVS- och ventilationssystem, tak, fasader, golvmattor och kakel-fix. Vi har den fackkompetens som krävs för att hantera och eliminera de hälsofarliga asbestfibrerna.

PCB inventering/Sanering 
Vi inventerar och sanerar PCB (polyklorerade bifenyler) i enlighet med gällande lagstiftning med vår utbildade personal. PCB finns t.ex. i fogmassor och golvmassor i fastigheter byggda under perioden 1956-1973.

Lagkrav att inventera och sanera PCB finns i SFS 2007:19, Förordning om PCB m.m. I huvudsak ska hyresfastigheter som är byggda eller renoverade under perioden 1956-1973 saneras från PCB senast 2014-06-30. Vidare gäller att industribyggnader uppförda eller reparerade perioden 1970-1973 ska saneras ifrån PCB senast 2016-06-30.

Resultatet av en PCB-inventering och eventuell åtgärdsplan ska redovisas till tillsynsmyndigheten, vilken oftast är kommunen.

Relaterade tjänster

Högtrycksteknik

Vakuumsugning/Blåsning

Blästring

 

 Kontakta mig om du vill veta mer
Jonas Björk
Telefon: 0708-69 09 69 
E-post: jonas@svb-tyringe.se