Högtrycksteknik

Högtrycksteknik

Med högtryckspumpar ifrån 100 – 3 000 bar med ett flöde mellan 20 - 228 liter/minut samt olika verktyg löser SVB de flesta problem. Kundanpassning av olika riggar och andra lämpliga lösningar för att minimera driftstopp diskuteras och utvecklas under ett nära samarbete våra uppdragsgivare. Personalen har genomgått utbildning inom arbete med höga tryck.

Vattenbilning

Vattenbilning är en metod för selektiv borttagning av skadad betong med vatten under högt tryck. Borttagningskapaciteten varierar mycket beroende på faktorer som betongkvalitet, armeringsjärnens dimension och antal, borttagningsdjup samt ballastens storlek och kvalitet. Även den använda pumpens tryck och flöde har stor betydelse. Vi anväder oss av robotar av olika storlekar, som tar sig in i utrymmen som tidigare ej var möjligt. 

Vid vattenbilning av eldfast infodring i pannor och tryckkärl uppnås en totalt frilagd mantel, utan någon mekanisk kontakt. Ett effektivt och hållbart alternativ.

SVB åtar sig ett helhets konceptet när det gäller vattenbilning där allt Ifrån vattenbilningen till borttransport och deponering av betongrester. Hantering och rening av vattenbilningens spolvatten sker enligt myndigheternas krav på utsläpp till recipient.  

Rent vatten vårt verktyg

 

Högtrycksspolning 

Med rätt tryck och rätt flöde löser SVB problem med igensatta tuber och rör. Vi högtrycksspolar allt ifrån cisterner till reaktorer med spolrobotar. Med specialanpassade riggar och slangmatare arbetar SVB för att ta bort så mycket handhållet arbete med högtryck som möjligt. Detta för att sätta säkerheten  främst och för att skapa en säkrare arbetsmiljö för operatörerna. 

Vattenblästring 

Vattenblästring är ett kraftfullt men ändå skonsamt sätt att rengöra eller avlägsna färg, rost och annan oönskad beläggning. Med robot som vattenblästrar under vakuum så vattenblästrar vi bort materialet samtidigt som det sugs bort med hjälp av sugbil. Detta möjliggör att använda vattenblästring där omgivningen är känslig för vatten. Ytor som simbassänger, plåttak och reningverkens avfallsbassänger vattenblästras med stor precision. SVB åtar sig helhetskoncept där allt ifrån projektering,avfallshantering samt vattenrening ingår.

Vattenrening

Rening av kontaminerat vatten utförs med våra mobila reningsverk med kapacitet kring 10- 20m3/h beroende på vad som vattnet innehåller. Vattnet som används vid rengörning av värmeverkens förbränningspannor renas ifrån suspenderat material samt tungmetaller. Detta gör att industrin sparar in stora kostnader på deponering av vatten. Egenkontroller och provtagningar tas kontinuerligt på det som renats. Resultaten ifrån den egna provtagningsutrustning stöds av prover som skickats till akrediterat laboratorium. 

SVB recirk koncept innebär att vi återanvänder det renade vattnet in i processen igen. På så vis minskar vår miljöpåverkan betydligt då mängden vatten vi använder på ett projekt blir avsevärt mycket mindre. 

Relaterade tjänster

Vakuumsugning/Blåsning

Rostskyddsmålning

Betongrenovering

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Jonas Björk
Telefon: 0708-69 09 69 
E-post: jonas@svb-tyringe.se

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Viktor Löfstedt 
Telefon: 073-201 74 91 
E-post: viktor@svb-tyringe.se