Högtrycksteknik

Högtrycksteknik
Med högtryckspumpar ifrån 100 – 3 000 bar med ett flöde mellan 20 - 228 liter/minut samt olika verktyg löser SVB de flesta problem. Kundanpassning av olika riggar och andra lämpliga lösningar för att minimera driftstopp diskuteras och utvecklas under ett nära samarbete våra uppdragsgivare. Personalen har genomgått utbildning inom arbete med höga tryck.

Vattenbilning 
Vattenbilning är en metod för selektiv borttagning av skadad betong med vatten under högt tryck. Borttagningskapaciteten varierar mycket beroende på faktorer som betongkvalitet, armeringsjärnens dimension och antal, borttagningsdjup samt ballastens storlek och kvalitet. Även den använda pumpens tryck och flöde har stor betydelse. Vi anväder oss av roboter av olika storlekar. Robotar som tar sig in i utrymmen som tidigare ej var möjligt. 

Vid vattenbilning av eldfast infodring i pannor och tryckkärl, uppnås en totalt frilagd mantel, utan någon mekanisk kontakt. Ett effektivt och hållbart alternativ.

SVB tar på sig helhets konceptet när det gäller vattenbilning. Ifrån vattenbilningen till borttransport och deponering av betongrester. Hantering och rening av vattenbilningens spolvatten sker enligt myndigheternas krav på utsläpp till reipient.  

Rent vatten vårt verktyg

 

Högtrycksspolning 
Med rätt tryck och rätt flöde löser SVB problem med igensatta tuber och rör. Vi högtrycksspolar allt ifrån cisterner till reaktorer med spolrobotar. Med special anpassade riggar och slangmatare arbetar SVB för att ta bort så mycket handhållet arbete med högatryck som möjligt. Detta för att sätta säkerheten i främst och för att skapa en säkrare arbetsmiljö för operatörerna. 

Vattenblästring 
Vattenblästring är ett kraftfullt men ändå skonsamt sätt att rengöra eller avlägsna färg, rost och annan oönskad beläggning. Med robot som vattenblästrar under vackum så vattenblästrar vi bort materialet samtidigt som det sugs bort med hjälp av sugbil. Detta möjliggör att använda vattenblästring där omgivningen är känslig för vatten. Ytor som simbassänger, plåttak och reningverkens avfallsbasänger vattenblästras med stor precition. SVB tar på sig helhets åtagande gällande allt ifrån projektering till hanteringen av avfallet som vatten hanteringen efter utfört arbete. 

Vattenrening
SVB tar ett steg mot renare miljö med service inom vattenrening.
Vattnet som används vid högtrycksspolning av t.ex. värmeverkens förbränningspannor renas ifrån suspenderat material. och tungmetaller med ett flöde kring 10m3 i timmen beroende på vattnet och dess innehåll. Detta gör att industrin sparar in storakostnader på deponering samt lagring av kontaminerat vatten. 

Relaterade tjänster

Vakuumsugning/Blåsning

Rostskyddsmålning

Betongrenovering

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Jonas Björk
Telefon: 0708-69 09 69 
E-post: jonas@svb-tyringe.se

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Viktor Löfstedt 
Telefon: 073-201 74 91 
E-post: viktor@svb-tyringe.se