Blästring

Blästring
Objekt som exponeras i hög korrosiv miljö rengörs genom sandblästring. Genom rätt blästermedel påverkas ytans råhet och ytprofil på bästa sätt för kompleterande rostskyddsbehandling. Vi kan blästra bort färgen på en Coca-Cola-burk utan att skada plåten, men även ta bort mycket tjocka beläggningar beroende på vilken utrustning som används. Ifall kan det vara lämpligt med olika typer av blästringsmetoder för att nå dem mest effektiva lösningarna.  

Sandblästring
Sandblästring på bl.a. stålkonstruktioner kräver rätt blästermedel beroende på objekt. Inom kraftvärmeverken så sandblästrar vi delar av förbränningspannan så som eldstaden mm. 

Rätt sand till rätt objekt

 

Torboblästring
Metoden är lämplig vid blästring av putsade ytor och tegelfasader. Med en blandning av sand och vatten blir blästermedlet ”mjukare”. Dessutom minimeras dammet under blästringsarbetet.

Isblästring med torr-is (CO2)
Isblästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av torr-is, som är koldioxid i fast form (-76 °C). Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att koldioxiden blir gasformig. I gasform har koldioxid 530 gånger större volym än i fast form, så smutsen avlägsnas av den kraftiga expansionen. Isblästring tar effektivt bort föroreningar bestående av olja, fett, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagring, plast, rester av gummi, m.m. Koldioxiden som används är en biprodukt från förbränning av t.ex. avfall. Isblästring tillför således inte någon mer koldioxid i naturen eller atmosfären utan återanvänder koldioxid som redan finns tillgänglig.

Glasblästring
Metoden tillämpas där underlaget är känsligt t.ex. ångturbiner inom kraftenergin.  

Relaterade tjänster

Vakuumsugning/Blåsning

Rostskyddsmålning

Högtrycksteknik

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer
Jörgen Persson
Telefon: 0708-99 15 48  
E-post: jorgen@svb-tyringe.se